Översättning Scratch -> .js

Slumptal-blocket

Slumptal

// Slumpa ett tal  
function slumptal(min, max){  
  return Math.floor(Math.random()*(max-min+1)+min);  
}  

var tal = slumptal(1, 10);

Länk till en js-fiddle för Slumptal

OM-blocket

Om

// Jämföra om x är mindre än 10
if (x < 10){
  alert('X är mindre än 10');
} else {
  alert('X är INTE mindre än 10');
}

Länk till en js-fiddle för Om